Om EssMed AB

Vi är EssMed

Serviceorganisation

Säljorganisation

01. Affärsidé

EssMed´s affärsidé är att distribuera högkvalitativ ögonutrustning samt produkter för ögonkliniker och optiker som säkerställer en god och säker vård eller behandling för dess patienter och kunder. Detta når vi genom att vara exklusiv distributör för ledande leverantörer av innovativa produkter som ger god support till oss och våra kunder.

02. Vision

Essmed ska vara en ledande distributör inom ögonmarknaden med ett brett sortiment av utrustning och engångsprodukter som gör oss till den naturliga samarbetspartnern för både kunder och leverantörer.

03. Systerbolag

Essmed OY i Finland och Brinch AS i Norge är båda systerbolag till Essmed AB. Ofta nyttjar vi de olika kompetenser och resurser från respektive bolag för att ge bästa service och support till våra kunder.

Värdeord

Tillgänglighet

Det ska vara enkelt att nå oss och vi ska alltid ge god service I rätt tid.

Flexibilitet

Med ett brett sortiment och god kunskap inom området ska vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar för våra kunder och vara flexibla i olika affärsupplägg.

Närhet

Vi vill vara en självklar partner till våra kunder och erbjuda stor kunskap inom branschen.  Med geografisk spridning ge våra kunder bästa möjliga service.  

Quantel Medical

Quantel Medical har nu förvärvat EssMed AB, som är specialiserade på distribution av högkvalitativ medicinsk utrustning inom oftalmologi. Med detta förvärv avser Quantel Medical att fortsätta stärka marknadsnärvaron av sina produkter.